W dniu 10 maja 2002 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 57 odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Czerwone Maki. W Zgromadzeniu uczestniczyło 24 członków Stowarzyszenia oraz kilka zaproszonych osób, w tym Komendantka Szczepu 69 WDHiZ. Podczas Zgromadzenia omawiano następujące sprawy:

 1. Prezes Stowarzyszenia zreferował przebieg rejestracji, problemy które w związku z tym wystąpiły oraz zmiany w statucie Stowarzyszenia, które musiał wprowadzić Komitet Założycielski;
 2. Przedstawione zostały działania podjęte w okresie od Zebrania Założycielskiego do chwili bieżącej przez Komitet Założycielski, Zarząd i członków Stowarzyszenia, a w tym:
  1. kwestie formalne, jak uzyskanie REGON-u, NIP-u, założenie konta bankowego;
  2. sprawy bieżące, jak przyjęcie nowych członków, podjęcie starań o obniżenie stawki czynszu za Dziuplę (wystąpienia do ZBK i Zarządu Dzielnicy Mokotów), uzyskanie darowizny rzeczowej z firmy Kamreno w postaci kamienia na parapety i posadzkę oraz darowizny finansowej ze Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, pozyskanie nowych eksponatów do Izby Pamięci, założenie strony internetowej Stowarzyszenia, poparcie inicjatywy powołania nowych drużyn harcerskich spod znaku Czerwonego Maka na terenie Górnego Mokotowa, uzyskanie deklaracji pomocy ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej przy wymianie bardzo już mocno wyeksploatowanych okien dziuplowych;
  3. organizacja imprez stowarzyszeniowych: wyjazdu w Beskidy jesienią 2001 r., Wigilii, Sylwestra w Rycerce Górnej, śpiewanek w Dziupli, rajdu Marzanna, rozesłanie pozdrowień w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego;
  4. plany na najbliższy okres, czyli organizacja rajdu rowerowego Kabaty – Konstancin – Słomczyn – Kabaty, organizacja jachtowego rejsu mazurskiego dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, oraz kolejnego wyjazdu w Beskidy w połowie października – tzw. biesiady Żywieckiej;

 3. Komendantka Szczepu przedstawiła aktualny stan Szczepu oraz jego najważniejsze problemy i potrzeby (przede wszystkim pokrywanie wysokiego czynszu za Dziuplę), zaprosiła na Święto Szczepu – uroczysty apel 18 maja na pl. Krasińskich o godz. 17oo, oraz opowiedziała o letnich planach obozowych jednostki;
 4. Prezes Stowarzyszenia przedstawił projekt budżetu na rok 2002 oraz na pierwsze półrocze 2003 r., który w wyniku dyskusji został uzupełniony o zwiększone wsparcie Szczepu w przedobozowym okresie marzec – czerwiec 2002 przy opłatach czynszowych za Dziuplę i z taką poprawką zatwierdzony przez członków;
 5. Sławek Szczepanik zaprezentował założenia organizacyjno-programowe Stowarzyszenia będące bardzo szerokim zbiorem propozycji form aktywności dla członków Stowarzyszenia, którzy chcieliby czynnie uczestniczyć w życiu naszego związku.

Spotkanie zakończono harcerskim Bratnim Słowem w tradycyjnym kręgu.

Chętni do kontynuowania dyskusji przenieśli się do gościnnej kawiarni Iluzjon przy ul. Narbutta.