Truskaw - biwak.

Święto Szczepu.



AL 1971.

Link otwiera relację.