Tadeusz dostaje statuetkę Powstańca i podziękowanie od Komendantki Szczepu dh. phm. Agnieszki Odrobińskiej za zrobienie Izby Pamięci