Zarząd Stowarzyszenia
(22.02.2002 .. 17.05.2003) - kadencja pierwsza

Piotr
Machalski
prezes

Jarosław
Mierzejewski
wiceprezes

Anna
Górna
sekretarz

Barbara
Burda

Monika
Jakacka
Komisja Rewizyjna

Bożena
Leszczyńska

Wojciech
Sawicki

Grzegorz
Sobczyński