Zarząd Stowarzyszenia
(04.06.2007 ... xx.xx.2009) - kadencja czwarta

Sławomir
Szczepanik

Grzegorz
Sobczyński

Juliusz
Kondraciuk

Barbara
Rucz
Komisja Rewizyjna

Piotr
Machalski

Wojciech
Sawicki

Michał
Soćko