Stowarzyszenie Czerwone Maki
ul. Narbutta 40, suterena; 02-541 Warszawa

NIP 521-31-84-021; REGON 017491140; KRS 0000084749
numer rachunku: 76 1240 2135 1111 0000 3871 0966 w banku PeKaO S.A.

spotkania Czerwonego Maka odbywają się w Dziupli
w każdy poniedziałek w godz. 18:oo .. 20:oo

4 kadencja 3 kadencja 2 kadencja 1 kadencja