Stowarzyszenie
"Czerwone Maki"


zrzeszające byłych
harcerzy i instruktorów
oraz
sympatyków
Szczepu i Drużyn
69 WDHiZ