Chronologiczny spis tego co napisano o nas i naszych podopiecznych.

"O nas" tzn. o byłych harcerzach Szczepu, czyli wpisy sprzed lat oraz bieżące teksty o SCM, a o "naszych podopiecznych" tzn. harcerkach i harcerzach, którymi się opiekujemy, czyli młode pokolenie.
Daty powiedzą wszystko same za siebie.

datafotoopis
2004-06-03fotogazeta POŁUDNIE - napisano o wyjeździe harcerzy na Monte Cassino.
2004-05-18fotoPan Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
wpisał się w Kronice Szczepu.
2004-05-18fotoPani Irena R. Anders (żona gen. Andresa) i Anna Maria Anders-Coste (córka gen. Andresa)
wpisały się w Kronice Szczepu.
2004-05-18fotoKpt. Jan Bogucki wpisał się w Kronice Szczepu.
2004-05-18fotoPor. Romuald Taubert wpisał się w Kronice Szczepu.
2004-05-18fotoPor. Adam Kripp wpisał się w Kronice Szczepu.
2004-03-23fotoDom Dziecka z W-wy ul. Rakowiecka 21 przesłał nam podziękowanie.
1992-01-18fotoWpis Haliny.