Anioł i diabeł
Biały domek miała
Clementine (pl)
Do mamy
Gęsi za wodą
Indiańcy
Jesień idzie
Jeszczo raz
Justysia
Ko-ko-ko
Mrówy
Pieski małe dwa
Szczypawki
Tratwa blues
W pojemniku na śmietniku