Głęboka studzienka
Hej, bystra woda
Hej, górol ci jo, górol