Czerwone Maki na Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?	C
Tam wróg twój się kryje jak szczur!	d
Musicie! Musicie!! Musicie!!!		G
Za kark wziąć i strącić go z chmur!     C
I poszli szaleni, zażarci
I poszli zabijać i mścić!		C7 d
I poszli - jak zawsze - uparci!		C
Jak zawsze za honor się bić!		D7 G7 G

	Czerwone maki na Monte Cassino			C
	Zamiast rosy piły polską krew...		f6
	Po tych makach szedł żolnierz i ginął		G7 C
	Lecz od śmierci silniejszy był gniew!		G7 C
	Przejdą lata i wieki przeminą			C
	Pozostaną ślady dawnych dni...			[C7] f
	I tylko maki na Monte Cassino			[B9] [B] C
	Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi!	D7 G7 C

Runęli przez ogień straceńcy!
Niejeden z nich dostał i padł
Jak ci, z Somosierry szaleńcy!
Jak ci, spod Rokitny sprzed lat!
Runęli impetem szalonym
I doszli! I udal się szturm!
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur!...

	Czerwone maki...

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem bral ślub!
Idź naprzód! Im dalej, im wyżej
Tym więcej ich znajdziesz u stóp!
Ta ziemia do Polski należy
Choć Polska daleko jest stąd
Bo wolność krzyżami się mierzy!
Historia ten jeden ma błąd!

	Czerwone maki...