Hej, bystra woda

Hej bystra woda, bystra wodzicka	C
Pytało dziewcze o Janicka		F G C
Hej lesie ciemny, wirsku zielony	G C
Ka mój Janicek umilony?			F G C

	Hej mój Janicku, miły Janicku
	Nie chodź po orawskim chodnicku
	Hej dość ty ześ już nagnał łowiecek
	Ostań przy dziewcynie kolwiecek!

Hej powiadali, hej powiadali
Hej ze Janicka porubali
Hej porubali go Orawiany
Hej za łowiecki, za barany.

	Hej mówiła ci miły Janicku
	Nie chodź po orawskim chodnicku
	Hej bo cie te orawskie juhasy
	Długie uz hań cekali casy

Hej dziewce ślocha, hej dziewce płace
Uz go Janicka nie obace
U orawskiego zamecku ściany
Leży Janicek porubany.

	Hej Madziar pije, hej Madziar płaci
	Hej u Madziara płacom dzieci
	Hej płacom dzieci, hej płace żona
	Hej że Madziara nima doma

Hej dolom, dolom, od skalnych Tater
Hej poświstuje halny wiater
Hej poświstuje, hej ciska bidom
Hej po dolinach chłopcy idom.

	Hej, to nieprawda, Janicek żyje
	Hej z góralami wódkę pije.