Jest taki dzień

 D	   f#	    h	  D A
Jest taki dzień tylko jeden raz do roku
Jest taki dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

  G	 D	 G	D
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
   G	  D	  e	  A D
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie.

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy
Jest taki dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem,
Dzień, zwykły dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie.