Mrówy

Czemu mrówki tak podłej są postury?	G C D
Kto rozwiąże ów problem genetyczny?	G C D
Włazi tego nie mniej niż żył do skóry,	G C D
A ich wkład w strojku kamunizma 	G C
	jest wręcz skandaliczny		D G

Gdyby mrówka, przy drobnych swych zaletach
Parametry mamuta posiadała
Zatłoczyłaby nam się ciut planeta,
Za to ludzkość miliardy nóg
	do pracy by zyskała

Taka mrówa włochata, trzymetrowa
Najwierniejszym by była druhem człeka
Łatwiej dałaby doić się niż krowa
Nie ugryzłaby, nie kopnęła 
	i nie mogła szczekać.

Podnosiłyby mrówy stopę zysku
Z mrówczą pasją pracując w pocie czoła
Budowałyby nam świetlaną przyszłość
Z poborami owada na etacie 
	roboczego woła.

Ach jak dobrze z mrówami by nam było,
Jak wygodnie, dostatnio, idyllicznie
Ludzie byliby kierowniczą siłą,
A ja szarą jednostką,
	brygadzistą mrówczej brygady
	pracy socjalistycznej.