Piosenka jest dobra na wszystko...

  d7		G	 C  a
Piosenka jest dobra na wszystko,
  d7	   G		C
piosenka na drogę za śliską, 
  d	   G	   c7+
piosenka na stopę za niską, 
  d	   G	   C
piosenka podniesie ci ją!


Piosenka - to sposób z refrenkiem
na inną, nieładną piosenkę,
na ładną, niewinną panienkę,
Piosenka - the song, la chanson.

C		 g	  a
Piosenka to jest klinek na splinek,
  F7+
na brzydki bliźniego uczynek,
  G7
na braczek rzucony na rynek, 
  C
na taki jakiś nie taki ten byt...
  d7	  G7	   C a
Piosenka pomoże na wiele
  d		 G	  C
na co dzień - jak i na niedzielę,
  d		G	 C7+
na to, żebyś ty patrzał weselej.
  F	    G	C
Piosenka - canzona, das Lied.
C7+
Po to wiążą słowo z dźwiękiem
d7		 C
kompozytor i ten drugi,
a	   a7
żebyś nie był bez piosenki,
	   E
żebyś nigdy jej nie zgubił,
F	  f6
żebyś w sytuacji trudnej
C7+		a
mógł, lub mogła, westchnąć z wdziękiem:

H
Życie czasem nie jest cudne,
e	  G		d7
ale przecież mam piosenkę!


Piosenka jest dobra na wszystko...