Czerwone Maki na Monte Cassino
Kulomioty
Ruszał partyzant do boju
Serce w plecaku
Ułan